39. svazek edice Pupilla

František Janula: Dedikace. Čtyři básně Pijácká, Obraz, Cirkus a Pád věnované F. Forejtovi, J. Šímovi, F. Tichému a R. Volrábovi z rukopisné sbírky malíře, grafika a básníka F. Januly (narozen 24. března 1932 v Lysé nad Labem), který od roku 1969 žije a tvoří převážně v Paříži. Vydal SČB v Praze L. P. 2017 v bibliofilské edici Pupilla k 85. narozeninám autora a k valné hromadě konané 13. května 2017. Kresbou s motivem Eiffelovy věže doprovodil autor. Vybírá, typograficky upravuje a o tisk pečuje Martin Dyrynk. Sazbou PC cicero Gabriola zalomil Jan Mana v pražském MD ateliéru grafického designu. Dvoubarevným ofsetem vytiskla firma Capoušek & Reiniš na francouzském grafickém Schneider papíru 200 ručně signovaných brožovaných výtisků. Členská cena 150,-Kč. ISBN 978-80-905599-6-7