Světový den knihy a autorských práv

Na 23. dubna připadá Světový den knihy a autorských práv vyhlášený organizací UNESCO. V tento den si připomínáme úmrtí Williama Shakespeara (1564–1616) a Miguela de Cervantese y Saavedry (1547–1616). Tento svátek věnovaný spisovatelům celého světa a jejich právům se každoročně slaví od roku 1995 ve více než stovce států po celém světě. U nás bude již od 18. dubna 2017 probíhat kampaň Svazu českých knihkupců a nakladatelů Kniha ti sluší (blíže viz na www.knihatislusi.cz), do níž se zapojí nakladatelé, autoři, knihkupectví a knihovny po celé České republice s cílem podpořit a propagovat českou knižní kulturu. Projekt se uskuteční pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.
Připomeňme si při této příležitosti, že Shakespearovu a Cervantesovu dílu byla u nás věnována celá řada bibliofilií. Z bibliofilských tisků vydaných Spolkem českých bibliofilů uveďme dvojí vydání Shakespearových sonetů (1954) v překladu Jaroslava Vrchlického, které k vydání připravil Karel Janský, v typografické úpravě Jaroslava Picky, s výzdobou Jiřího Šindlera či Jana Hally, s úvodem a poznámkami prof. Otakara Vočadla; bibliofilii prof. Jaromíra Tesaře W. Shakespeare. Medicína v Shakespearových tragédiích (1996), kterou doprovázejí reprodukce pěti koláží Jiřího Koláře, s doslovem prof. Františka Dvořáka a v typografické úpravě Martina Dyrynka; drama Viktora Dyka Zmoudření dona Quijota (1913) v typografické úpravě Vratislava H. Brunnera; novelu z Cervantesova díla Duchaplný rytíř don Quijote de la Mancha O nerozvážném zvědavci (1950) v překladu Hugo Kosterky, s dřevoryty Jaroslava Lukavského a v typografické úpravě Oldřicha Menharta.