Informace pro členy

* SČB připravuje pro členy vydání nové publikace Josefa Šuchmana MOUDRÁ SOVA II, která vyjde jako příloha Zpráv SČB 1/2021. ● Dalším připravovaným titulem, jehož autorem je Josef Čejka, jsou TISKY SPOLKU ČESKÝCH BIBLIOFILŮ V PRAZE 1908–2020 s podtitulem Bibliofilie, knihy, publikace a další tisky vydané Spolkem českých bibliofilů v Praze a pro Spolek českých bibliofilů v Praze 1908–2020. (Původní název byl Repetitorium tisků SČB.) ● Pokračují přípravy na vydání první ze čtyř Symfonií Andreje Bělého /Severní – heroická/, v překladu dr. Vladimíra Novotného a s ilustrační výzdobou (orig. grafickým listem) Aleny Bílkové. V edičním programu SČB jako 5. svazek spolkové edice Inventa, kterou řídí Gustav Erhart. ● Pro subskribenty bude připraven bibliofilský tisk MALDOROR autorů Karla Demela a Břetislava Ditrycha.

* Předpokládaný termín konání valné hromady SČB v Praze je sobota 12. června 2021 v době konání knižního veletrhu Svět knihy v termínu 10. až 13. června. Vše bude včas upřesněno podle ukončení nouzového stavu a aktuální situace.