Valná hromada SČB 12. června 2021

V sobotu 12. června 2021 od 13:00 hodin se navzdory pokračujícím obtížným omezením kvůli pandemii COVID-19 uskutečnila valná hromada SČB v Hotelu Villa, ul. Okrajní 981/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

program valné hromady:

 • křest prémie Tisky SČB v Praze 1908–2020
 • kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
 • volba volební a návrhové komise
 • čtení zápisu z valné hromady roku 2020
 • zprávy předsedy, jednatele, hospodáře, redaktorů a sekcí
 • udělení absolutoria odstupujícímu výboru
 • volba nového výboru
 • diskuse a podněty k další činnosti, hospodaření atd.
 • schválení usnesení valné hromady 2021
 • aukce knih, bibliofilií, starších spolkových tisků, pořádaná aukční síní Symposion

Byl zvolen výbor SČB na další období ve složení:

 • JUDr. Petr Ladman, předseda
 • PhDr. Gustav Erhart, místopředseda
 • Filip Hynek, místopředseda
 • Ing. Petr Tylínek, jednatel
 • Ing. Alena Oplová, CSc. hospodářka
 • Mgr. Lenka Šlajerová
 • Mgr. Michaela Fridrichová, PhD.