K besedě pana Mgr. Bohumíra Koláře

Z olomoucké sekce SČB
došel příspěvek pana dr. Ladislava Lamače, kterým se vrací podrobněji k besedě pana Mgr. Bohumíra Koláře konané 31. ledna 2017 v Knihovně města Olomouce. Na její přípravě se podílela ředitelka RNDr. Lenka Prucková a knihovnice Kristina Píchová. S propagací této akce pomohlo několik kulturních subjektů (včetně několika galerií). Kulturní vystoupení připravil Mgr. Vít Janečka, pedagog ZUŠ Žerotín. Drobné skladby na flétny přednesli žáci školy a členové skupiny Silver Lines Pavla Novotná, Vít Šálek a Vojtěch Krejzar. Večer byl koncipován jako sociologická sonda do dnešních dnů, což vyplývalo z tématu všech titulů vydaných Bohumírem Kolářem v letech 2015–2016 (D netuctových myšlenek z roku MMXIV, Disticha, Myšlenky inspirované undergroundem, Netuctové myšlenky nejsou smetí, Ohlédnutí před cílovou páskou /k připomenutí básníka Zbyňka Šišky/, Připomněl jsem si čas od času, Půl tuctu tuctů, Smeteno bylo na hromádku). Pozornost byla věnována občanskému klimatu, olomoucké historii, kulturnímu životu, sociologické podobě krajského města, péči o památky a přednáškové činnosti. Účastníci besedy podpořili připravované vydání Kolářových aktuálních aforismů a každému z přítomných bude předán výtisk. Závěrem příspěvku se uvádí, že olomoučtí bibliofilové hledají realizovatelný způsob komunikace se členy SČB na Olomoucku, i když se to zatím jeví jako velmi náročné.