Pozvánka na přednášku

Ústav pro českou literaturu AV ČR zve na veřejně přístupnou přednášku a diskusi v rámci cyklu večerů Literárněvědného fóra na téma Poetika díla Jakuba Demla. Přednáší Joseph Normon Rostinsky: Jakub Deml z kognitivní perspektivy. Přednáška se koná v úterý 14. března 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1.