Pozvánka na kulturní smršť – Šolcův statek v Sobotce

Vážení přátelé,
každoročně touto dobou se hospodáři Šolcova statku začínají zdát divoké sny
o pažích, které má až ke kolenům vytahané z věčného stěhování lavic a židlí sem a tam. Když procitne celý zpocený, sezná, že se jeho noční můra záhy stane skutečností. Na Šolcově statku totiž nastává kulturně nejnahuštěnější týden roku, neboť se tu v historicky krátkém a geologicky zanedbatelném období 6 dní uskuteční hned 4 pořady:
* sobota 29. června 2019 od 14h – koncert Melodie, které milujeme II – známé
operetní a muzikálové árie a písně v podání Karolíny Žmolíkové, Ludmily
Juránkové, Martina Vydry a Michaela Jermáře (viz plakát v příloze)
* neděle 30. června 2019 od 13h – jedno ze zastavení Poetického odpoledne –
recitace na soboteckých prostranstvích
* neděle 30. června od 15h – vernisáž výstavy Daniely a Karla Benešových
„Litografie a obrazy“. Zahraje duo Gioia – Kristýna Kalinová Pánková
violoncello a Anna Kellerová kontrabas (viz další plakát v příloze)
* pátek 5. července od 15h – beseda s panem Milanem Uhdem se nebude konat
v původně plánované divoké přírodě, totiž na zahradě Šolcova statku, nýbrž v
komorním prostředí sálu sobotecké spořitelny. Datum ani čas se nemění –
pátek 5. července v 15h.

Na vaši milou návštěvu se těší
Jan Samšiňák, hospodář na Šolcově statku
www.solcuvstatek.cz