Za PhDr. Jaroslavem Bránským

Opožděně se k nám dostala smutná zpráva, že dne 11. července letošního roku zemřel pan PhDr. Jaroslav Bránský (narozen 30. března 1928), boskovický pedagog, publicista, překladatel a dlouholetý člen Spolku českých bibliofilů. Absolvent pražské Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci působil jako učitel. Kromě své pedagogické a veřejné činnosti se významně podílel na organizování kulturních akcí, spolupracoval s řadou regionálních i celostátních periodik, publikoval v odborných časopisech a sbornících (Listy filologické, Sborník Muzea Blansko aj.). Dr. J. Bránský je autorem řady publikací z regionálních dějin (Osud Židů z Boskovic a bývalého okresu boskovického 1939–1945, 1995; Čtyři z Boskovic, 2008; Ježkové z Blanenska, 2007; Orel v Boskovicích – 100 let, 2009, aj.); knihy o výstavách a výtvarnících Meandry paměti (2008), v níž rozsáhlý autorův výběr umělců, kteří prošli zdejšími výstavními prostorami (např. A. Born, J. Hadlač, O. Janeček, V. Komárek, B. Lacina, J. Liesler, J. Švengsbír ad.), prostupují jeho vzpomínky na setkání a vzniklá přátelství. Překládal z francouzštiny (G. Apollinaire – Bestiář aneb průvod Orfeův, 2012) a němčiny (F. von Saar – Pan Fridolín a jeho štěstí, 1998; dále boskovického rodáka H. Ungara – Romány, menší prózy, 2001). Připomeňme v této souvislosti např. jeho texty Blanensko v lyrice Ferdinanda de Saar (1997) a Boskovické kořeny rodu a tvorby spisovatele Hermanna Ungara (1993). Přínos dr. J. Bránského v oblasti kultury byl 19. ledna 2017 oceněn udělením Ceny města Boskovice za kulturu.
Čest jeho památce.