Pozvánky našich členů

Redakci webových stránek SČB došla pozvánka RNDr. Jana Samšiňáka na poslední pořad letošní návštěvní sezóny na zahradě v Šolcově statku v Sobotce, kterým bude v neděli 17. září 2017 od 14 hodin beseda s hercem Stanislavem Zindulkou. Vstup je zdarma, hudební doprovod Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky

a dále pozvánka básníka Ivana Kruise na autorský podvečer čtení Pod sluncem a pod hvězdami k vydání básnické sbírky Dnění, který pořádá Umělecká beseda ve středu 4. října 2017 v Café Campus, Náprstkova 10, Praha 1, od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Jana Štroblová, verše budou interpretovat Rudolf Kvíz a autor, hudební doprovod klavírní virtuos Tomáš Víšek.

Pozvánka z Poděbrad: dr. Karel Kropík a dr. Josef Čejka připravili v Městské knihovně v Poděbradech, Jiřího náměstí 41, výstavu Václav Hollar Grafika. Vernisáž výstavy proběhne 15. 9. 2017 od 15 hodin, výstava potrvá do 27. 10. 2017.  Blíže na www.knihovnapodebrady.cz

PhDr. Jana Malášek Šrubařová z Ostravy nám poslala pozvánku od paní Ivany Kvitové na výstavu obrazů a ilustrací Vzpomínka na malířku Janu Pivovarskou pořádanou k nedožitým 75. narozeninám umělkyně. Jana Pivovarská (1942–1999) úzce spolupracovala s Kroužkem bibliofilů DK Vítkovice a ilustrovala řadu básnických sbírek (např. sbírku Leopolda Čady Podzimní meditace /1993/ aj.). Vernisáž výstavy v Galerii Gaudeamus v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, se koná dne 3. října 2017 v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. října 2017.

Ing. Břetislav Ditrych nám poslal pozvánku na Vodňanské zastavení Jana Zrzavého, které se koná v neděli 5. listopadu 2017 v 16 hod. v Kavárničce u sv. Jána – u Záděrů ve stodole, Barvířská 126, Vodňany. Na programu je ukázka z připravované knihy Martiny Havlínové v podání účastníků kurzu tvůrčího psaní a rétoriky Jana N. Piskáče; B. Ditrych: SLOVUTNÝ MISTŘE, VÁŽENÁ PANÍ PROFESORKO – z korespondence J. Zrzavého; L. Ptáček – Pinhole; ReBrelové – fr. šanson. Vstupné je dobrovolné.