Zprávy z výboru SČB

* Na své schůzi dne 10. října 2017 výbor SČB konstatoval, že ediční plán na letošní rok byl splněn. Jako členská prémie byla vydána sbírka Zdeňka Řezníčka (1905–1975) Žernovy zítřků a jako subskripce sbírka Josefa Čejky (1946) Přespolní (obě v edici Inventa). V edici Pupilla sv. 39 vyšel výběr z rukopisné sbírky Františka Januly (1932) s názvem Dedikace. Dále se k vydání připravují Zprávy SČB 2/17.

* Filip Hynek informoval o stavu prací na vydání vzpomínek Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), které výbor rozhodl vydat jako členskou prémii za rok 2018. Následně bude vybrána příloha. F. Hynek požádal přítomné o pomoc při vyhledávání autorova portrétu či vhodných karikatur. Výbor se v této věci rovněž obrací na členy SČB se žádostí o pomoc.

* Výbor navrhl připravit příručku s archivem publikací SČB Slovník bibliofilií a vybraných tisků SČB v Praze 1908–2018 (Bibliofilie, knihy, publikace a vybrané příležitostné tisky vydané Spolkem českých bibliofilů v Praze a pro Spolek českých bibliofilů v Praze) jako členskou prémii za rok 2019. Autorem projektu a garantem je Josef Čejka za pomoci a spolupráce členů výboru.

* Výbor rovněž vyzval členy SČB k zamyšlení nad aktivitami v příštím roce, kdy si SČB připomene 110. výročí své existence. Rovněž uvítá i pomoc při hledání sponzorů.

* Předseda Petr Ladman odeslal novou žádost na MPO ČR na poštovní známku s tematikou SČB. Autorem známky je navrhován prof. Rostislav Vaněk z VŠUP v Praze. MPO ČR odpovědělo 3. 10. 2017 v tom smyslu, že žádost zařadí do podkladů odborné komise a o výsledku projednání bude SČB informovat. Dále Karel Kropík upozornil na 100. výročí narození Oty Janečka (narozen 15. 8. 1919), čestného člena SSPE a SČB, a sděluje, že se zpracováním známky souhlasí paní Marina Richterová. V tomto smyslu zaslali K. Kropík a J. Čejka své návrhy na poštovní známku 24. 10. 2017 Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

* Plánovaná návštěva knihařského ateliéru manželů Miroslavy a Lubomíra Krupkových v Úvalech u Prahy dne 14. 10. 2017 proběhla za účasti 14 návštěvníků.