Z jednání výboru dne 13. 12. 2016

* Petr Ladman informoval, že do Zpráv 2/16 bude vložena informace pro členy o možnostech získání nových vydaných spolkových publikací a také výzva členům SČB k zaplacení členských příspěvků na rok 2017.

*  Výbor SČB se zabýval edičními záměry a odsouhlasil vydání publikace Zdeňka Řezníčka „Žernovy zítřků“ jako prémii pro rok 2017. Dále doporučil nabídnout Pokračovat ve čtení →

Novinky prosinec 2016 – leden 2017

Vážení členové Spolku českých bibliofilů.
S blížícím se rokem 2017 jste obdrželi nové číslo spolkových Zpráv – 2/2016. Dovolujeme si Vám připomenout, že členský příspěvek na rok 2017 zůstal v nezměněné výši 650 Kč a prosíme o jeho zaplacení na účet SČB u České spořitelny č. ú. 1937658359/0800 – do zprávy pro příjemce uveďte jméno a matriční číslo. Děkujeme.

Rádi bychom Vás také upozornili na tisky vydané v roce 2016, které si můžete objednat u členů výboru:

Pokračovat ve čtení →