Pařížská zákoutí

Spolek českých bibliofilů v Praze, Klub přátel Hollaru a SČUG HOLLAR Vás zvou na podvečerní posezení s programem PAŘÍŽSKÁ ZÁKOUTÍ.
Ze svých básní, zkrácených příběhů a poznámek, vydaných nedávno pod názvem Prostě Paříž,  bude číst Břetislav Ditrych.
Z léta připravovaného a dosud nevydaného bedekru Nejpařížštější Paříž uvede posluchače do známých i málo známých míst v Paříži Petr Ladman.
Na setkání se těšíme v pondělí 3. dubna 2017 od 17 hodin v Galerii HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Vstup volný.

SČB a SSPE bez známky, zatím?

Výbory Spolku českých bibliofilů v Praze, Spolku sběratelů a přátel exlibris a členové SČB K. Kropík a J. Čejka zaslali Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR – Komisi pro tvorbu emisního plánu českých poštovních známek, náměty návrhů příležitostných poštovních známek na rok 2018, v němž SČB oslaví 110 let svého založení a Spolek sběratelů a přátel exlibris 100. výročí vzniku, zároveň se v Praze bude konat Mezinárodní kongres exlibristů FISAE. Tento společný návrh nebyl přijat a v zamítavém odůvodnění MPO ČR se uvádí, že nenalezl většinovou podporu komise. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání (J. Čejkou, K. Kropíkem a výborem SČB), v němž bylo poukázáno na spolupráci obou spolků s řadou vynikajících osobností českého umění, vědy a společenského života, jimiž přispěly k tvorbě významných děl a k obohacení novodobé knižní kultury u nás. Navíc české (československé) „živé“ spolky s více než 100letou tradicí jsou spíše výjimkou. V odpovědi MPO ČR ze dne 3. 3. 2017 na odvolání se mj. uvádí, že rozhodnutí komise je konečné. Pokračovat ve čtení →

Mezi askezí a extází

Upozorňujeme členy SČB na probíhající výstavu v Museu Montanelli (MuMo) v Nerudově ulici 13 v Praze 1 z cyklu Rok českých klasiků věnovanou významnému malíři, grafiku a ilustrátorovi Pavlu Roučkovi, nositeli francouzského vyznamenání „Rytíř řádu akademických palem“, členu SČUG Hollar a Spolku českých bibliofilů v Praze. Výstava Pavla Roučky s názvem Mezi askezí a extází potrvá do 9. dubna 2017. Museum Montanelli je otevřeno v úterý až pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin. (Blíže o Museu Montanelli v Praze viz na www.museummontanelli.com).

K besedě pana Mgr. Bohumíra Koláře

Z olomoucké sekce SČB
došel příspěvek pana dr. Ladislava Lamače, kterým se vrací podrobněji k besedě pana Mgr. Bohumíra Koláře konané 31. ledna 2017 v Knihovně města Olomouce. Na její přípravě se podílela ředitelka RNDr. Lenka Prucková a knihovnice Kristina Píchová. S propagací této akce pomohlo několik kulturních subjektů (včetně několika galerií). Kulturní vystoupení připravil Mgr. Vít Janečka, pedagog ZUŠ Žerotín. Drobné skladby na flétny přednesli žáci školy a členové skupiny Silver Lines Pavla Novotná, Vít Šálek a Vojtěch Krejzar. Večer byl koncipován jako sociologická sonda do dnešních dnů, což vyplývalo z tématu všech titulů vydaných Bohumírem Kolářem v letech 2015–2016 (D netuctových myšlenek z roku MMXIV, Disticha, Myšlenky inspirované undergroundem, Netuctové myšlenky nejsou smetí, Ohlédnutí před cílovou páskou /k připomenutí básníka Zbyňka Šišky/, Připomněl jsem si čas od času, Půl tuctu tuctů, Smeteno bylo na hromádku). Pozornost byla věnována občanskému klimatu, olomoucké historii, kulturnímu životu, sociologické podobě krajského města, péči o památky a přednáškové činnosti. Pokračovat ve čtení →

Pozvánka na přednášku

Ústav pro českou literaturu AV ČR zve na veřejně přístupnou přednášku a diskusi v rámci cyklu večerů Literárněvědného fóra na téma Poetika díla Jakuba Demla. Přednáší Joseph Normon Rostinsky: Jakub Deml z kognitivní perspektivy. Přednáška se koná v úterý 14. března 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1.Pokračovat ve čtení →

Valná hromada SČB 13. 5. 2017

Výbor se na svém jednání dne 28. 2. 2017 zabýval přípravou a zajištěním letošní valné hromady SČB, která se uskuteční v sobotu 13. května 2017 v konferenčním centru hotelu Absolutum Boutique v Praze 7, Jablonského ul. 639/4. Hotel má velice dobrou dopravní dostupnost a nachází se blízko stanice metra Nádraží Holešovice (trasa C) a stanice tramvají číslo 6 a 12. Hostům nabízí vlastní parkoviště s kamerovým systémem a závorou. Pro členy SČB, kteří chtějí také navštívit knižní veletrh, je Výstaviště od hotelu vzdáleno jednu tramvajovou zastávku. Vstup pro účastníky valné hromady do kongresového centra hotelu bude ve 12,30 hod., kulturní program začne ve 13,30 hodin a budou na něm představeny tři nové vydané bibliofilie SČB: verše Františka Januly Dedikace (39. svazek edice Pupilla), Zdeňka Řezníčka Žernovy zítřků (2. svazek edice Inventa a letošní členská prémie) a Josefa Čejky Přespolní (3. svazek edice Inventa a letošní subskripční tisk). Začátek jednání valné hromady je plánován na 14 hodin. Pokračovat ve čtení →