Adolf Born Pocta Václavu Hollarovi

Sdružení českých umělců grafiků Hollar Vás zve na zahájení výstavy Adolf Born Pocta Václavu Hollarovi ve středu 1. února 2017 v 17 hodin. Výstavu zahájí ing. Pavel Piekar, předseda SČUG Hollar. Úvodní slovo pronese PhDr. Blanka Stehlíková, kurátorka výstavy. Výstava potrvá do 26. února 2017. Otevřeno denně 10 – 12 / 13 – 18 mimo pondělí. Blíže viz www.hollar.cz

Anna Macková, mistryně barevného dřevorytu (130 let od narození)

Vlastivědné muzeum v Železnici pořádá ve dnech 8. února až 3. března 2017 výstavu ke 130. výročí narození Anny Mackové, 1887–1969, malířky, grafičky, mistryně barevného dřevorytu, rodačky ze Studeňan, mecenášky a družky J. Váchala. Otevřeno středa – pátek 9.00 – 11.30 a 13.00 – 16.30 hod. Blíže viz na www.muzeumzeleznice.webk.cz

Výstava Pavla Roučky v Praze

Museum Montanelli (MuMo) v Nerudově ulici 13 v Praze 1 připravuje další výstavu z cyklu Rok českých klasiků. Věnována bude významnému malíři, grafiku a ilustrátorovi Pavlu Roučkovi, nositeli francouzského vyznamenání „Rytíř řádu akademických palem“, členu SČUG Hollar a Spolku českých bibliofilů v Praze. Výstava Pavla Roučky s názvem Mezi askezí a extází potrvá od 31. ledna do 9. dubna 2017. Museum Montanelli je otevřeno v úterý až pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin. (Blíže o Museu Montanelli v Praze viz na www.museummontanelli.com).

Bibliofilie v knihovně GVUO

Paní dr. Jana Šrubařová z ostravské sekce SČB informuje členy Spolku, že v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě, která je specializovanou knihovnou s fondem v oboru výtvarného umění, historie a dalších oborů umění, mají také i většinu bibliofilií, které vydává Papírenská manufaktura ve Velkých Losinách, a mohou si je zde zdarma vypůjčit k prezenčnímu studiu. Adresa knihovny GVUO je Poděbradova ul. 1291/12 a otevřeno je ve středu 8–16 hodin a ve čtvrtek 10–17.45 hodin. Badatelé z daleka si však mohou s paní knihovnicí (kontakt: Vladimíra Lichovníková, tel.: 596 112 566, e-mail: lichovnikova@gvuo.cz ) domluvit i individuální návštěvu. Více informací zájemci naleznou na stránkách knihovny  www.gvuo.cz

Z jednání výboru dne 13. 12. 2016

* Petr Ladman informoval, že do Zpráv 2/16 bude vložena informace pro členy o možnostech získání nových vydaných spolkových publikací a také výzva členům SČB k zaplacení členských příspěvků na rok 2017.

*  Výbor SČB se zabýval edičními záměry a odsouhlasil vydání publikace Zdeňka Řezníčka „Žernovy zítřků“ jako prémii pro rok 2017. Dále doporučil nabídnout Pokračovat ve čtení →

Novinky prosinec 2016 – leden 2017

Vážení členové Spolku českých bibliofilů.
S blížícím se rokem 2017 jste obdrželi nové číslo spolkových Zpráv – 2/2016. Dovolujeme si Vám připomenout, že členský příspěvek na rok 2017 zůstal v nezměněné výši 650 Kč a prosíme o jeho zaplacení na účet SČB u České spořitelny č. ú. 1937658359/0800 – do zprávy pro příjemce uveďte jméno a matriční číslo. Děkujeme.

Rádi bychom Vás také upozornili na tisky vydané v roce 2016, které si můžete objednat u členů výboru:

Pokračovat ve čtení →